สมเด็จย่า
ประติมากร : อาจารย์โสพิศ พุทธรักษ์
 • สมเด็จย่า
  วัสดุ/เทคนิคทำผิว: รมสี
  สถานที่ติดตั้ง/ผู้จัดสร้าง: โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีนครินทร์
  จำนวนสร้าง: 12 รายการ

  อ.โสพิศ พุทธรักษ์

  การศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ชื่อผลงาน : สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 • จำนวนรูปภาพ 5 รูป
  สมเด็จย่า
  สมเด็จย่า