สมเด็จย่า21 ซ.ม.
ประติมากร : อาจารย์โสพิศ พุทธรักษ์
  • ขนาด: สูง 21 ซ.ม.
    วัสดุ/เทคนิคทำผิว: ขี้ผึ้งต้นแบบ
    สถานที่ติดตั้ง/ผู้จัดสร้าง: โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีนครินทร์
    จำนวนสร้าง: 300 รายการ
  • จำนวนรูปภาพ 16 รูป