พระพุทธชยันตรี 39 นิ้ว
 • พระพุทธชยันตรี 39 นิ้ว
  ขนาด:
  วัสดุ/เทคนิคทำผิว: เนื้อทองเหลือง / ขัดเงา

  พุทธชยันตี หรือ สัมพุทธชยันตี 

            เทศกาลสำคัญทางพระพุทธสาสนาเถรวาทที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวันวิสาขบูชา คำว่า พุทธชยันตี มาจากศัพท์พุทธ ชยันตี ในภาษาสกฤต พุทธชยันตีแปลว่า การครบรอบวันเกิดของพุทธศาสนาหรือวันครบรอบของพระพุทธเจ้าก็ได้ โดยคำนี้ใช้เรียกการจัดกิจกรรมในปีที่ครบรอบวาระสำคัญของพระพุทธเจ้า เช่น ครบรอบ 2500 ปี แห่งปรินิพพาน หรือ 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ โดยอาจใช้ชื่อต่างกันไปบ้างในต่างประเทศ เช่น ศรีสัมพุทธชันตี สัมพุทธชยันตรี แต่ทั้งหมดก็คือ การจัดกิจกรรมพุทธชยันตี เพื่อมุ่งหมายการ ถวายเป็นพุทธบูชา ในปี ที่ครบรอบวาระสำคัญของพระพุทธเจ้านั่นเอง

  พุทธชยันตี เป็นคำทั่วไปที่ใช้ในประเทศ ศรีลังกา อินเดีย พม่า และผู้นับถือพระพุทธศาสนา ในประเทศ อื่นๆ บางประเทศ โดยใช้คำนี้ในการจัดกิจกรรมวิสขบูชา โดยวัตถุประสงค์ ของพุทธชยันตี ในประเทศต่างๆ มุ่งการจัดกิจกรรมเป็นวาระพิเศษตลอดทั้งปีนั้น เช่น การจัดกิจกรรมพุทธบูชา การปฎิบัติธรรม และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชานั้นเอง

 • จำนวนรูปภาพ 1 รูป