ผ้ายันต์พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ
  • ขนาด:
  • จำนวนรูปภาพ 16 รูป