ยันต์ รอยพระพุทธบาท
  • ขนาด:
  • จำนวนรูปภาพ 3 รูป