เชี่ยวกาง วัดบวร
  • ขนาด:
    วัสดุ/เทคนิคทำผิว: เนื้อสำริด / ปล่อยผิว
  • จำนวนรูปภาพ 8 รูป