พระพุทธมหาจักรพรรดิ์ ปางรำพึง
  • ขนาด: 2.5 ม.
    วัสดุ/เทคนิคทำผิว: เนื้อทองเหลือง
  • จำนวนรูปภาพ 6 รูป