งานต้นแบบแก้วน้ำ (หน้าสุนัข) โดยช่างเขม
  • ขนาด: กว้าง 10 สูง 23 ซ.ม.
    วัสดุ/เทคนิคทำผิว: งานต้นแบบ WAX
  • จำนวนรูปภาพ 6 รูป