พระเปิดโลก 32 นิ้ว
  • เนื้อทองเหลือง ปิดทอง
    ขนาด: สูง 32 นิ้ว
    วัสดุ/เทคนิคทำผิว: เนื้อทองเหลือง / ปิดทองคำเปลว
  • จำนวนรูปภาพ 8 รูป
    เนื้อทองเหลือง ปิดทอง
    เนื้อทองเหลือง ปิดทอง