แผ่นยันต์พระประธาน วัดศรีรัตนธรรมาราม จังหวัดสมุทรปราการ
  • ขนาด: 6 x 9 ซ.ม.
    วัสดุ/เทคนิคทำผิว: เนื้อทองแดง
  • จำนวนรูปภาพ 3 รูป