พระชัยสี่สมพล ( วัดท่าไม้ )
  • ขนาด: 1.9 ซ.ม.
  • จำนวนรูปภาพ 3 รูป