พระพุทธมหากวัก ( วัดท่าไม้ )
  • ขนาด: 3 ซ.ม.
    วัสดุ/เทคนิคทำผิว: เนื้อเงิน
  • จำนวนรูปภาพ 5 รูป