เหรียญปฐมกฤษ
  • เนื้อทองคำ
    ขนาด: สูง 4 ซ.ม.
    วัสดุ/เทคนิคทำผิว: เนื้อทองคำ
  • จำนวนรูปภาพ 8 รูป
    เนื้อทองคำ
    เนื้อทองคำ