งานช่อเหรียญหล่อ พลวงพ่อวัดไร่ขิง
  • งานช่อเหรียญหล่อ พลวงพ่อวัดไร่ขิง
    ขนาด: สูง 16 ซ.ม.( 28 เหรียญ)
    วัสดุ/เทคนิคทำผิว: เนื้อนวโลหะ
  • จำนวนรูปภาพ 7 รูป
    งานช่อเหรียญหล่อ พลวงพ่อวัดไร่ขิง
    งานช่อเหรียญหล่อ พลวงพ่อวัดไร่ขิง