เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดไร่ขิง
  • งานต้นแบบ
    ขนาด: 3.4 ซ.ม.
    วัสดุ/เทคนิคทำผิว: งานต้นแบบ ดินน้ำมัน
  • จำนวนรูปภาพ 8 รูป
    งานต้นแบบ
    งานต้นแบบ