เหรียญ พระพรหม 3.2 ซ.ม.
  • เนื้อเงิน/เนื้อสำริด
    ขนาด: 3.2 ซ.ม.
    วัสดุ/เทคนิคทำผิว: เนื้อเงิน
  • จำนวนรูปภาพ 6 รูป
    เนื้อเงิน/เนื้อสำริด
    เนื้อเงิน/เนื้อสำริด