รูปเหมือน
  • เนื้อบอรนซ์
    ขนาด: สูง 78 ซ.ม.
    วัสดุ/เทคนิคทำผิว: เนื้อบรอนซ์ / รมสี
  • จำนวนรูปภาพ 7 รูป
    เนื้อบอรนซ์
    เนื้อบอรนซ์