พระพุทธโสธร 2 ซ.ม.
  • ขนาด: สูง 2 ซ.ม.
    วัสดุ/เทคนิคทำผิว: งานต้นแบบ WAX
  • จำนวนรูปภาพ 9 รูป