ฐานวางวัตถุมงคล
 • ขนาดใหญ่/กรอบไม้จริง/กว้าง 16 ยาว 13 สูง 6.5 นิ้ว
  ขนาด: กว้าง 16 ยาว 13 สูง 6.5 นิ้ว
  วัสดุ/เทคนิคทำผิว: กรอบไม้จริง/พื้นผ้าสักหลาด

  ฐานวางวัตถุมงคล วัสดุไม้จริง พื้นผ้าสักหลาด

  ขนาดใหญ่/กรอบไม้จริง/กว้าง 16 ยาว 13 สูง 6.5 นิ้ว *พื้นวางงาน 12 x 9.5 นิ้ว

  ขนาดเล็ก/กรอบไม้จริง/กว้าง 6 ยาว 5 สูง 3.5 นิ้ว *พื้นวางงาน 4 x 3 นิ้ว

 • จำนวนรูปภาพ 4 รูป
  ขนาดใหญ่/กรอบไม้จริง/กว้าง 16 ยาว 13 สูง 6.5 นิ้ว
  ขนาดใหญ่/กรอบไม้จริง/กว้าง 16 ยาว 13 สูง 6.5 นิ้ว