พระพุทธนิรันตราย
  • ขนาด: 4.5 นิ้ว
    วัสดุ/เทคนิคทำผิว: เนื้อทองเหลือง / ปิดทองคำเปลว

    พระนิรันตราย เป็นพระพุทธรูปโบราณอีกองค์หนึ่งของไทยเป็นพระพุทธรูปสององค์ซ้อนกัน ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่หอพระสุราลัยพิมาน พระบรมมหาราชวัง

  • จำนวนรูปภาพ 5 รูป