หลวงปู่รุ่ง (หน้าหนุ่ม)
  • เนื้อทองเหลือง/ทำสี
    ขนาด: เท่าจริง
    วัสดุ/เทคนิคทำผิว: เนื้อทองเหลือง / ทำสี
  • จำนวนรูปภาพ 5 รูป
    เนื้อทองเหลือง/ทำสี
    เนื้อทองเหลือง/ทำสี