พระศรีศากยะทศพลญาณ "พระพุทธมณฑล" สูง 32 ซ.ม.
  • ขนาด: สูง 32 ซ.ม.(รวมฐาน)
    วัสดุ/เทคนิคทำผิว: เนื้อทองเหลือง / Patina
  • จำนวนรูปภาพ 8 รูป