พระพรหม ประทานพร
  • ขนาด: สูง 51 ซ.ม. (20 นิ้ว)
    วัสดุ/เทคนิคทำผิว: เนื้อทองเหลือง / Patina

    พระพรหม ประทานพร เนื้อทองเหลือง สี Patina สูง 51 ซ.ม. (20 นิ้ว)

  • จำนวนรูปภาพ 7 รูป