พระพุทธมหาจักรพรรดิ์ ปางเปิดโลก สูง 3.50 เมตร
 • สมเด็จองค์ปฐม ปางเปิดโลก
  ขนาด: สูง 3.50 ม.
  วัสดุ/เทคนิคทำผิว: เนื้อทองเหลือง
  วัสดุเช่าปลีกเช่าผลิต
  ทองเหลือง490,000-
  ปิดทอง630,000-
 • จำนวนรูปภาพ 10 รูป