พระพุทธมหาจักรพรรด ปางเปิดโลก สูง 108 ซ.ม.
 • เนื้อทองเหลือง ปิดทองคำเปลว
  ขนาด: สูง 108 ซ.ม.
  วัสดุ/เทคนิคทำผิว: เนื้อทองเหลือง / ปิดทองคำเปลว
  วัสดุเช่าปลีกเช่าผลิต
  ทองเหลืองปิดทอง39,000-
 • จำนวนรูปภาพ 9 รูป
  เนื้อทองเหลือง ปิดทองคำเปลว
  เนื้อทองเหลือง ปิดทองคำเปลว