พระพรหม 6 ซ.ม.
 • วัสดุ : ทองเหลือง/ชุบทอง
  ขนาด: สูง 6 ซ.ม.
  วัสดุ/เทคนิคทำผิว: เนื้อทองเหลือง / ชุบทอง
  วัสดุเช่าปลีกเช่าผลิต
  สำริด800-
  ทองเหลือง800-
  ชุบทอง870-
  ชุบเงิน870-
 • จำนวนรูปภาพ 4 รูป
  วัสดุ : ทองเหลือง/ชุบทอง
  วัสดุ : ทองเหลือง/ชุบทอง
  วัสดุ : ทองเหลือง/ชุบทอง
  วัสดุ : ทองเหลือง/ชุบทอง
  วัสดุ : ทองเหลือง/ชุบทอง
  วัสดุ : ทองเหลือง/ชุบทอง