พระปัจเจก พระพุทธเจ้า
 • ขนาด: สูง 3 ซ.ม.
  วัสดุ/เทคนิคทำผิว: เนื้อทองเหลือง / ชุบเงิน
  วัสดุเช่าปลีกเช่าผลิต
  สำริด100-
  ชุบทอง150-
 • จำนวนรูปภาพ 6 รูป
  ทองเหลือง
  ทองเหลือง