พระสุโขทัย ปางมารวิชัย 5 นิ้ว
  • ขี้ผึ้งต้นแบบ
    ขนาด: หน้าตัก 5 นิ้ว
    วัสดุ/เทคนิคทำผิว: ขี้ผึ้งต้นแบบ
    วัสดุเช่าปลีกเช่าผลิต
    ทองเหลือง2,5001,200
  • จำนวนรูปภาพ 4 รูป