พระสุโขทัย 29 นิ้ว
 • ขี้ผึ้งต้นแบบ
  ขนาด: หน้าตัก 29 นิ้ว
  วัสดุ/เทคนิคทำผิว: ขี้ผึ้งต้นแบบ
  วัสดุเช่าปลีกเช่าผลิต
  ทองเหลือง100,00085,000
 • จำนวนรูปภาพ 8 รูป
  ขี้ผึ้งต้นแบบ
  ขี้ผึ้งต้นแบบ