หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปัณโน
  • ขนาด: หน้าตัก 2 นิ้ว
    วัสดุ/เทคนิคทำผิว: เนื้อสำริด / ขัดเงา
    วัสดุเช่าปลีกเช่าผลิต
    สำริด--
  • จำนวนรูปภาพ 8 รูป