พระพุทธมหาจักรพรรดิ ปางห้ามสมุทร (*ใหม่)
 • งานขี้ผึ้งต้นแบบ
  ขนาด: สูง 149 ซ.ม.
  วัสดุ/เทคนิคทำผิว: ขี้ผึ้งต้นแบบ
  วัสดุเช่าปลีกเช่าผลิต
  ทองเหลือง67,000-
  ทองเหลืองปิดทอง90,000-
 • จำนวนรูปภาพ 3 รูป
  งานขี้ผึ้งต้นแบบ
  งานขี้ผึ้งต้นแบบ