พระพุทธเจ้าน้อย 195 ซ.ม.
  • ขนาด: สูง195 ซ.ม.(องค์สูง 160ซ.ม. ฐานสูง 35 ซ.ม.)
    วัสดุ/เทคนิคทำผิว: เนื้อทองเหลือง / ขัดเงา
    วัสดุเช่าปลีกเช่าผลิต
    ทองเหลือง180,000-
  • จำนวนรูปภาพ 5 รูป