สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) 3 นิ้ว
  • ขนาด: หน้าตัก 3 นิ้ว
    วัสดุ/เทคนิคทำผิว: เนื้อทองเหลือง
    วัสดุเช่าปลีกเช่าผลิต
    ทองเหลือง2,5001,000
  • จำนวนรูปภาพ 6 รูป