พระเจ้าองค์ตื่อ (งานต้นแบบ)
 • งานต้นแบบ 9 นิ้ว / และ 5 นิ้ว
  ขนาด: หน้าตัก 9 นิ้ว
  วัสดุ/เทคนิคทำผิว: งานต้นแบบ
  วัสดุเช่าปลีกเช่าผลิต
  ทองเหลือง--
 • จำนวนรูปภาพ 7 รูป
  งานต้นแบบ 9 นิ้ว / และ 5 นิ้ว
  งานต้นแบบ 9 นิ้ว / และ 5 นิ้ว